Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθύνεστε στους πιο κάτω Καθηγητές:

Τζιάμπος Χρίστος ( Φυσικός) Τηλ. 99403079

Νικολάου Νίκος (Φυσικός)  Τηλ. 99692097

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση

sinedrio.thetikon.epistimon@hotmail.com