θεματικές ενότητες

Οι καθηγητές και οι μαθητές θα πρέπει να ασχοληθούν με θέματα που να περιορίζονται στις πιο κάτω ενότητες

Θεματικές Ενότητες

  • Νέοι, τεχνολογία και Θετικές επιστήμες: Η χρήση τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων σ’ όλους σχεδόν τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχει αναπτυχθεί μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και στις θετικές επιστήμες. Μέσα από την ενότητα αυτή θα αναδειχθούν τρόποι εμπλοκής των μαθητών στη σχέση αυτή μέσα από τα σχολεία μας.
  • Περιβαλλοντική Συνείδηση: Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της ρύπανσης, της μείωσης των φυσικών πόρων, της ενεργειακής κρίσης και πολλών άλλων παραγόντων καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο στους μαθητές όσο και σε όλους τους πολίτες. Η οικονομία πρέπει να αναπτύσσεται στηριζόμενη στην αρχή της «βιώσιμης ανάπτυξης» Οι Θετικές Επιστήμες μπορούν να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από την τυπική αλλά και την άτυπη εκπαίδευση.
  • Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει κυρίως διδακτικές προσεγγίσεις που προωθούν την κατανόηση της φύσης της επιστήμης και την ανάπτυξη του επιστημονικού αλφαβητισμού, όπως η ανακατασκευή υφιστάμενων μεθόδων διδασκαλίας, η οικοδόμηση μοντέλων, η ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων σε πραγματικές σχολικές συνθήκες και άλλα.
  • Επιχειρηματικότητα: H δεξιότητα οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ιδέας, προκειμένου να προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν, ή μια υπηρεσία με τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό. H ραγδαία, αδιάκοπη ανάπτυξη στο χώρο των Θετικών Επιστημών και η αυξανόμενη εκμετάλλευσή τους σε όλους τους τομείς της ζωής μας, έχει εκτοξεύσει στα ύψη το ενδιαφέρον για καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες τεχνολογικής και επιστημονικής, κυρίως, φύσης.
  • Κοινωνική Έρευνα: H έρευνα στην κοινωνιολογία και ευρύτερα τις κοινωνικές επιστήμες, μελετά την κοινωνική αναπαραγωγή και τον κοινωνικό μετασχηματισμό, μέσα από την καθημερινή συμπεριφορά των ανθρώπων, τις κοινωνικές πρακτικές που εφαρμόζουν, τις αλληλεπιδράσεις, τις διαφοροποιήσεις στα «πιστεύω» τους. Πως μεταλλάσσονται τα πιο πάνω, σε θέματα που άπτονται των Θετικών Επιστημών;
  • Πειραματική Έρευνα: H επιστημονική μελέτη φαινομένων μέσα από πειραματικές διαδικασίες, μεταβολή παραμέτρων, καταγραφή αποτελεσμάτων και εκμαίευση συμπερασμάτων είναι ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία στον τομέα των Θετικών Επιστημών, αποτελώντας τo κυριότερο μέσο ανακάλυψης και παραγωγής νέας γνώσης.

Παρακαλουνται οι συνάδελφοι συντονιστές των μαθητών-τριών όπως ενημερώνουν τα παιδιά ότι η παρουσίαση τους πρέπει να περιορίζεται στο επίπεδο γνώσεων τους.