Ιστορική Αναδρομή

Το 2012 μια ομάδα καθηγητών Φυσικής και Χημείας απο πέντε Λύκεια της Λεμεσού, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε ένα συνέδριο μαθητών- καθηγητών για τις φυσικές επιστήμες. Τον επόμενο χρόνο αφού εντάξαμε στις ενότητες του συνεδρίου τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και την Τεχνολογία άλλαξε ο τίτλος και μετονομάστηκε σε συνέδριο Μαθητών- Καθηγητών για τις θετικές Επιστήμες.

Στόχος του συνεδρίου η ενίσχυση του ενδιαφέροντως προς τις θετικές επιστήμες, με την πρόκληση προβληματισμού, συζήτησης και δραστηριοποίησ των μαθητών στην επίλυση σύγχρονων, καθημερινων, κοινωνικών και περιβαλοντικών προβλημάτων. Επίσης η συνειδοποίηση της σπουδαιότητας του επιστημονικού αλφαβητισμού και του σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει, ο επιστημονικά καταρτισμένος ενεργός πολίτης, στις σύγχρονες κοινωνίες.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρουσιάζουν εργασίες τους στα συνέδρια, οι οποίες μπορεί να είναι σε μορφή παρουσιάσεων εμπνευσμένων απο έρευνες ή μελέτες, κατασκευες, μοντέλα και αφίσες.

Οι εργασίες των συνεδρίων αναδεικνύουν την ολύπλευρη δουλειά που επειτελείται στο Δημόσιο σχολείο. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλες οι εργασίες, οι κατασκευές και οι αφίσες προετοιμάζονται σε μη διδακτικό χρόνο και με μόνο οδηγό το φιλότιμο τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών που συντονίζουν την προσπάθεια.

Μέσα από την εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία, από την προετοιμασία των εργασιών τους μέχρι την παρουσίαση και παρακολούθηση άλλων εργασιών οι μαθητές/τριες καλλιεργούν ιδιότητες, ικανότητες, δεξιότητες γίνονται κριτικά σκεφτόμενοι πολίτες, δημιουργικά και καινοτόμα άτομα, αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν το δημοκρατικό πολίτη, μαθαίνουν να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη

1ο Παγκύπριο Συνέδριο μαθητών-καθηγητών για τις Φυσικές Επιστήμες

Υπό την αιγίδα της Ένωσης Κυπρίων Φυσικών και των Συνδέσμων Καθηγητών Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας

Χρόνος και χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου:

 • Παρασκευή 02 μέχρι Κυριακή 04 Μαρτίου 2012
 • Ξενοδοχείο Columbia Resorts στο Πισσούρι.

Συνδιοργανωτές: Πέντε (5) Λύκεια της Λεμεσού, με τη στήριξη των συνδέσμων Καθηγητών Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας και την Ένωση Κυπρίων Φυσικών.

Θεματικές Ενότητες

 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Οικολογία
 • Βιομηχανία και Εκπαίδευση
 • Υγεία
 • Αστρονομία.

Περιεχόμενο του Συνεδρίου:

 • 5 κεντρικές ομιλίες
 • 92 παρουσιάσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στις οποίες υπήρχαν και 6 συμμετοχές από χώρες του εξωτερικού.
 •  25 αφίσες
 • 17 κατασκευές
 • 9 βίντεο
 • 2 πειραματικές και διαδραστικές συνεδρίες
 • Νυχτερινές αστροπαρατηρήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο, με αστρονομικό τηλεσκόπιο και παρατήρηση ηλιακών κηλίδων το Σάββατο.

Συμμετοχές:

 • 500 μαθητές παρουσίασαν εργασία ή αφίσα ή κατασκευή
 • 100 εκπαιδευτικοί ήταν συντονιστές ή/και είχαν παρουσιάσει εργασία.

 

2ο Παγκύπριο Συνέδριο μαθητών-καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες

Υπό την αιγίδα της Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης.

Χρόνος και χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου:

 • Παρασκευή 01 μέχρι Κυριακή 03 Μαρτίου 2013
 • Ξενοδοχείο Columbia Resorts στο Πισσούρι

Συνδιοργανωτές: Έξι (6) Λύκεια της Λεμεσού, ένα της Πάφου καιένα της Λευκωσίας, όπως επίσης και οι Σύνδεσμοι Καθηγητών Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Πληροφορικής.

Θεματικές Ενότητες

 • Διδακτική των Θετικών Επιστημών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Οικολογία
 • Υγεία
 • Αστρονομία
 • Οι Θετικές Επιστήμες στην καθημερινή μας ζωή

Περιεχόμενο του Συνεδρίου:

 • 4 κεντρικές ομιλίες την Παρασκευή και 3 κεντρικές ομιλίες το Σάββατο
 • 150 παρουσιάσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στις οποίες υπήρχαν 10 συμμετοχές από χώρες του εξωτερικού,
 • 42 αφίσες
 • 27 κατασκευές/πειράματα/βίντεο
 • 3 πειραματικές και διαδραστικές συνεδρίες
 • Νυχτερινές αστροπαρατηρήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο με αστρονομικό τηλεσκόπιο και παρατήρηση ηλιακών κηλίδων το Σάββατο

Συμμετοχές:

 • 900 μαθητές παρουσίασαν εργασία ή αφίσα ή κατασκευή
 • 200 εκπαιδευτικοί ήταν συντονιστές ή/και είχαν παρουσιάσει εργασία.

 

3ο Παγκύπριο Συνέδριο μαθητών-καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες

Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

 • Παρασκευή 21 μέχρι Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014,
 • Ξενοδοχείο Columbia Resorts στο Πισσούρι.

Συνδιοργανωτές: Εννέα (9) Λύκεια της Λεμεσού, ένα από Πάφο και ένα από Λευκωσία, και οι Σύνδεσμοι Καθηγητών Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Πληροφορικής.

Θεματικές Ενότητες

 • Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Διδακτική των Θετικών Επιστημών
 • Νέες ανακαλύψεις στις Θετικές Επιστήμες
 • Οι Θετικές Επιστήμες στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας

Περιεχόμενο του Συνεδρίου:

 • 3 κεντρικές ομιλίες την Παρασκευή
 • 150 παρουσιάσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στις οποίες υπήρχαν 30 συμμετοχές από χώρες του εξωτερικού
 • 4 πειραματικές και διαδραστικές συνεδρίες με συμμετοχή πέραν των 200 μαθητών σε αυτές,
 • 22 αφίσες
 • 26 κατασκευές/πειράματα/βίντεο.
 • Κινητό πλανητάριο για την ενημέρωση των μαθητών,
 • Νυχτερινές αστροπαρατηρήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο με αστρονομικό τηλεσκόπιο και παρατήρηση ηλιακών κηλίδων το Σάββατο.

Συμμετοχές:

 • 1000 μαθητές παρουσίασαν εργασία ή αφίσα ή κατασκευή
 • 250 εκπαιδευτικοί ήταν συντονιστές ή/και είχαν παρουσιάσει εργασία.

Αφίσα συνεδρίου

 

4ο Παγκύπριο Συνέδριο μαθητών-καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες

Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού

Χρόνος και χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου:

 • Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου μέχρι Κυριακή 1η Μαρτίου 2015
 • Ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο.

Συνδιοργανωτές: Δέκα (10) Λύκεια της Λεμεσού, τρία (3) της Πάφου και ένα της Λευκωσίας, όπως επίσης και οι Σύνδεσμοι Καθηγητών Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Πληροφορικής.

Θεματικές Ενότητες

 • Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Διδακτική των Θετικών Επιστημών
 • Νέες ανακαλύψεις στις Θετικές Επιστήμες
 • Οι Θετικές Επιστήμες στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας

Περιεχόμενο του Συνεδρίου:

 • 2 κεντρικές ομιλίες την Παρασκευή
 • 170 παρουσιάσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στις οποίες υπήρχαν 30 συμμετοχές από χώρες του εξωτερικού με τη συμμετοχή πέραν των 200 σύνεδρων από 8 χώρες της Ευρώπης
 • 5 πειραματικές και διαδραστικές συνεδρίες με συμμετοχή πέραν των 200 μαθητών σε αυτές
 • 30 αφίσες
 • 37 κατασκευές/πειράματα/βίντεο.
 • Κινητό πλανητάριο για την ενημέρωση των μαθητών,
 • Νυχτερινές αστροπαρατηρήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο με αστρονομικό τηλεσκόπιο και παρατήρηση ηλιακών κηλίδων το Σάββατο.

Συμμετοχές:

 • 1.100 μαθητές παρουσίασαν εργασία ή αφίσα ή κατασκευή
 • 280 εκπαιδευτικοί ήταν συντονιστές ή/και είχαν παρουσιάσει εργασία.

Αφίσα συνεδρίου

5ο Παγκύπριο Συνέδριο μαθητών-καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες

Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Χρόνος και χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου:

 • Παρασκευή 26 μέχρι Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016
 • Ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο.

Συνδιοργανωτές: Εννιά (9) Λύκεια της Λεμεσού, τρία (3) της Πάφου και ένα της Λευκωσίας, όπως επίσης και οι Σύνδεσμοι Καθηγητών Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Πληροφορικής.

 

Θεματικές Ενότητες

 • Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Νέες ανακαλύψεις στις Θετικές Επιστήμες
 • Διδακτική των Θετικών Επιστημών
 • Οι Θετικές Επιστήμες στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας

Περιεχόμενο του Συνεδρίου:

 • 3 κεντρικές ομιλίες την Παρασκευή
 • 180 παρουσιάσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στις οποίες υπήρχαν 20 συμμετοχές από χώρες του εξωτερικού με την συμμετοχή πέραν των 200 σύνεδρων από χώρες της Ευρώπης με αρκετά μεγάλη συμμετοχή από Κρήτη
 • 6 πειραματικές και διαδραστικές συνεδρίες με συμμετοχή πέραν των 200 μαθητών σε αυτές,
 • 30 αφίσες
 • 34 κατασκευές/πειράματα/βίντεο.
 • Νυχτερινές αστροπαρατηρήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο με αστρονομικό τηλεσκόπιο και παρατήρηση ηλιακών κηλίδων το Σάββατο.

Αριθμητικές Συμμετοχές:

 • 1.200 μαθητές παρουσίασαν εργασία ή αφίσα ή κατασκευή
 • 300 εκπαιδευτικοί ήταν συντονιστές ή/και είχαν παρουσιάσει εργασία.

Αφίσα συνεδρίου

6ο Παγκύπριο Συνέδριο μαθητών-καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες

Υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Χρόνος και χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου:

 • Παρασκευή 10 μέχρι Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
 • Ξενοδοχείο Lordos Beach Hotel στην Λαρνακα.

Συνδιοργανωτές: Εννιά (9) Λύκεια της Λεμεσού, δυο (2) της Πάφου δύο (2) της Λευκωσίας και ενα (1) της λάρνακας, όπως επίσης και οι Σύνδεσμοι Καθηγητών Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Θεματικές Ενότητες

 • Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Νέες ανακαλύψεις στις Θετικές Επιστήμες
 • Διδακτική των Θετικών Επιστημών
 • Οι Θετικές Επιστήμες στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας

Αφίσα συνεδρίου